Den britiske marine oppretter “Experimental Submarine Flotilla”, basert i Portsmouth. Der begynner de å trene opp froskemenn i hemmelighet for å kunne bemanne dvergubåter som etter hvert skal brukes til å senke Tirpitz. (01.04.1942)