Bunadsjenter hilser rikskommissæren og ministerpresidenten. (01.02.1942)