Quisling og Terboven er på vei til Akershus festning for utnevnelsen til “Ministerpresident for den nye nasjonale regjering”. (01.02.1942)