Under krigsrådet i dag klager den franske generalen Gamelin på statsministrene: «Først hadde vi Daladier, som ikke ville gjøre noe som helst. Nå har vi fått Reynaud, som vil ha oss til å gjøre alt!» (28.03.1940)