Tyskerne inntar Dombås etter å ha kommet seg videre fra Otta. Først stanses de av britisk beskytning, men utpå kvelden forlater britene Dombås på vei mot Åndalsnes for evakuering. (30.04.1940)