Tyskerne har tilfeldig truffet på den norske avdelingen fra Trønderbataljonen som har søkt ly for snøværet i Gratangen. Tyskerne angriper og bruker fangede nordmenn, inkludert sivile, som skjold i angrepet. På norsk side faller det 34 mann, 64 blir såret og 180 tatt til fange. Etter dette trekker tyskerne seg tilbake fra Gratangen, og nordmenn og de allierte fortsetter med å bygge opp sine styrker i området. (25.04.1940)