Royal Navy snek seg inn i Ofotfjorden i natt og angrep ti tyske jagere med fem britiske jagere. To britiske og to tyske jagere ble senket, og britene trakk seg ut fjorden. (10.04.1940)