Norske styrker i Sør-Trøndelag og Gausdal kapitulerer og demobiliseres. Tyske bataljoner fra Trøndelag og Gudbrandsdalen har nå møtt hverandre. (29.04.1940)