Avslutningen på vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen blir innledet i dag. Det blir gjort forhandlinger i Moskva, og sovjeterne krever å få overta noen landområder fra Finland (rødt). (07.03.1940)