Hitler gir ordre om at alle norske byer som er besatt av eller benyttes som støttepunkter for engelske tropper, skal bombes. Steinkjer og Namsos skal merke dette raskt. (19.04.1940)