Hitler gir i dag et signal som alle de utvalgte venter på: Han ønsker å gjennomføre invasjon av Norge. Den tyske marinens øverstkommanderende, Raeder, noterer: «Gjennomføring er formålstjenlig så snart som mulig, senest 15. april, for deretter blir nettene for korte. […] Det kan antas at nordmennene ikke vil fatte beslutning om å åpne ild hurtig nok». (26.03.1940)

(Bildet: Raeder, Hitler og Keitel, 1940)