Hegra festning: Tyske bergjegere forsøker å ta seg opp mot festningen i dag. Stormingsforsøket blir imidlertid slått tilbake. (17.04.1940)