Det har kommet melding om at den 49-årige Larvik-mannen A. J. Christensen, frivillig under kampene i Finland, omkom rett før gårsdagens fredsavtale mellom Finland og Sovjet trådte i kraft. Finske sivile på flukt vest-/nordvestover brenner hjemmene sine ned til grunnen, slik at sovjeterne skal få lite av verdi å overta. Alfred Jodl skriver i dagboken sin at Hitler nå er i ferd med å planlegge påskudd som vil rettferdiggjøre en invasjon av Norge. Tyskerne har snappet opp radiomelding om at allierte transportskip skal gjøre seg klare for å seile til Norge. Samtidig er det finansdebatt i Stortinget, og Høyre ved representant Lykke foreslår å omarbeide budsjettet slik at man får en mye større beredskapsreserve. Oscar Torp tolker dette som mistillitsforslag og stiller kabinettspørsmål på saken. Høyres forslag faller med 102 mot 36 stemmer etter avstemning. (14.03.1940)

Bildet: Finske styrker inspiserer et sovjetisk bombefly nær Kainuu i Finland, datert 14.03.1940.