Den tyske offiserstaben har inntatt Stortinget i Oslo, og bygningen blir benyttet som oppholds- og nattkvarter. Vidkun Quisling har installert seg på stortingspresidentens kontor i dag og har tatt i bruk statsrådsværelset for sin selvutnevnte regjering. (10.04.1940)