Vidkun Quisling uttaler i sin tale til Vestlandsstevnet: «Derfor er det bare én ting som venter på dem som står imot oss og som fremdeles vil fortsette med dette: De må tilintetgjøres.» (06.12.1941)