Avisene har annonser for Den norske legion: «Til vern om folk og land! Du har alltid hørt om faren fra øst. Du visste at det du fryktet, en gang måtte komme. Nå er alvorets time kommet. Hva holder deg tilbake fra å gjøre din plikt i dag? Gå med i Europas frihetskamp. Meld deg til Den norske legion». (06.12.1941)