«Romerikes frie avis», en illegal avis som har kommet ut med i underkant av 20 nummer fra 17. mai, utkommer med sitt siste nummer i dag. Avisen har blant annet oppfordret til kinostreik i Lillestrøm. NS har blitt kjent med avisa og har gjort Statspolitiet oppmerksomme på den. Etterforskning er igangsatt, og derfor bestemmer utgiverne Bernt Bryde og Per og Stig Schultz-Haut seg for å innstille virksomheten for å unngå å bli oppdaget. (30.11.1941)