Tyskernes rekvirering av husrom fortsetter. I Oslo blir en hel hybelgård med 200 leiligheter rekvirert. For å skaffe leieboerne nytt husvære, får Oslo kommune myndighet til å kreve bruksrett til husrom som fortrinnsvis finnes i hus med store leiligheter og som er «tynt befolket». Mange forsøker å motsette seg en slik tvangsinnlosjering av fremmede, og dette skaper stor strid. (06.11.1941)