Sjefen for det tyske sikkerhetspoliti i Norge, Heinrich Fehlis, tar initiativ overfor politidepartementet om å stemple alle norske jøders pass med bokstaven “J”. Etter en del brevveksling mellom Fehlis og departementet blir de enige om opplegget i løpet av høsten, og det planlegges en bestilling på rundt 700 stempler med “J” i desember. Parallelt, utover høsten, begynner justisminister Sverre Riisnæs planleggingen av å gjeninnføre av jødeparagrafen. (10.10.1941)