Finansrådmann Paul Hartmann, utsending som representant for motstandsbevegelsen, møter i regjeringskonferanse i London. Han blir vel mottatt og leser opp notatet han har med seg fra Kretsen. Notatet blir imidlertid ikke godt mottatt; Kretsen krever at regjeringen trer tilbake og oppnevner en ny samlingsregjering når Kongen kommer hjem. Statsminister Nygaardsvold bemerker, ifølge eget referat, at han synes det er merkelig at folk hjemme har tid og krefter til «politiske kannestøperier» mens regjeringen er opptatt med å finne ut hvordan Kongen i det hele tatt kan komme hjem igjen. Hartmann får likevel beskjed om at han skal bli utnevnt til rådgivende statsråd i eksilregjeringen. Utnevnelsen skal skje om to dager. (17.09.1941)