En standrett dømmer LOs juridiske konsulent Viggo Hansteen og klubbformann Rolf Wickstrøm til døden. Fire andre (Gunvald Gregersen, Torbjørn Koppang, Torolf Kapstad og Ivar Sæther) dømmes til årelange tukthusstraffer, Gregersen til livsvarig tukthus. (10.09.1941)