Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen har vært i forhør hos Gestaposjef Werner Knab på Victoria Terrasse. Her blir Wickstrøm utpekt som den hovedansvarlige for melkestreiken, uten noen form for dokumentasjon eller bevis på dette. Hansteen blir anklaget for å ha hjulpet til med å frakte Norges Banks gullbeholdning til Ålesund i april 1940. Noe annet har de ikke på ham. Terboven har nå bestemt seg; han vil statuere et eksempel overfor befolkningen. Terbovens egen kommentar er: «Dette var ikke uønsket. Hittil har jeg forgjeves løpt etter nordmennene. Nå skal jeg tvinge dem i kne». (10.09.1941)