Tekstil- og konfeksjonsfabrikker kommer i gang igjen etter flere ukers tvungen stans. Det er utferdiget nye og strenge reguleringer, blant annet pålegges fabrikkene å produsere et bestemt antall typer og mønstre, garn må ikke inneholde mer enn en bestemt prosent ull og så videre. Nye produksjonskvoter skal fastsettes hver måned. (19.08.1941)