R-gruppens aksjonsutvalg drøfter behovet for en mer samlet hjemmefrontledelse, med Paal Berg, Gunnar Jahn, Eivind Berggrav, Johan Scharffenberg, Einar Gerhardsen, Birger Bergersen og Olaf Helset som medlemmer. Uklarheter omkring ledelsen skaper imidlertid misforståelser både innad og med regjeringen i London. Willy Brandt og Inge Scheflo kommer som kurérer fra Stockholm for å skaffe opplysninger om hjemmefronten, som de videreformidler til eksilregjeringen. (26.12.1940)