Skøyta Nordlys setter i land fire mann ved Florø: Sverre Midtskau, Erik Welle-Strand, Finn Juell og Sverre Haug. Disse kommer fra London og skal organisere etterretningstjeneste og sette opp radiostasjoner i Oslo og Trondheim. Utenriksminister Halvdan Koht og den britiske etterretningstjenesten står bak dette. (05.09.1940)