Den første hurtigruten etter 9. april anløper Vadsø. Som for 40 år siden er det gamle DS Vesteraalen som åpner trafikken. Planen er at det skal komme tre hurtigruter i uken, men det er ikke vedtatt hvilke som blir satt inn. Minst tre av 14 skip er ødelagt som følge av krigen. (03.07.1940)