MS Tropic Sea av Risør blir kapret av den tyske hjelpekrysseren Orion, på vei fra Sidney med 8000 tonn hvete ombord. Kaptein Nicolaysen, hans frue og 14 mann av den norske besetningen blir holdt i forvaring på skipet sammen med 23 britiske fanger. Kapringen skal vare til 3. september, når skipet stoppes av den britiske ubåten HMS Turant. Ubåten berger de 23 britene samt Nicolaysen og hans frue, og av nordmennene benytter åtte mann anledningen til å reise hjem til Norge mens de øvrige foretrekker å fortsette i alliert og Nortraships tjeneste. (19.06.1940)