31 briter blir drept etter kamper i Otta. Disse blir gravlagt ved Nord-Sel kirke. Resterende forsvarslinje trekker tilbake mot Dombås. (28.04.1940)