Det finsk-tyske våpenbroderskapet opphører etter at Finland har godtatt en våpenhvileavtale med Sovjetunionen. Avtalen skal innebære et militært og politisk brudd med Nazi-Tyskland samt avvæpning og internering av alle tyske styrker som ikke forlater finsk territorium innen 15. september. (02.09.1944)