Gruppen «Golden Eagle» har landet i Vassfaret. Den består av to Linge-karer: Martin Olsen og Oddvar Sandersen. Planen er å opprette Norges første base for «gutta på skauen» og hjemmestyrkene (HS). Målet er fem baser i Sør-Norge, med 800-2000 mann i hver av dem. Basene skal få luftbårne tilførsler av utstyr fra England. Utpå høsten lander hovedgruppen av folk til den første basen som får navnet «Elg». (30.08.1944)