Styrker fra tysk og norsk sikkerhetspoliti starter aksjonen «Almenrausch», der de vil stenge av og gjennomsøke det meste av Valdres – fra Etnedal i sør til Øystre Slidre og Espedalen i nord. Formålet er først og fremst å få tak i NKPs sentralledelse med Peder Furubotn i spissen. Furubotn, som stadig flytter rundt, har for tiden sin «sentralforlegning» på Buahagen og Rabalden i Øystre Slidre. I flere hytter der er det samlet over 20 personer – menn, kvinner og barn – selve senteret i kommunistenes illegale virksomhet. Furubotn og hans nærmeste medarbeidere kommer seg imidlertid unna og flytter til nytt sted, men et par Milorg-karer faller når det kommer til trefninger med sikkerhetspolitiet. I alt blir 38 personer arrestert under razziaen, dessuten blir flere setre og hytter svidd av. (13.06.1944)