Mangelen på melkeflasker er akutt, blant annet fordi husmødre bruker slike til å oppbevare bær og syltetøy i. Melkeforsyningen oppfordrer folk til å levere tilbake flaskene, ellers må man kanskje gå over til spann. (05.06.1944)