Osvald-gruppen likviderer gruppemedlem Günter «Gunnar Borgen» Scheskat utenfor Sollia i Eina. Angivelig desertør, men Osvald-gruppa kommer til at han er agent. Grunnlaget for dette er ikke kjent. (01.05.1944)