Tyskerne har peilet inn radiosenderen til den såkalte Holst-gruppen i Harstad, og mange blir arrestert, deriblant hele familien Wold. (20.02.1944)