BAKGRUNN: Gestapo bruker ofte tortur, men de fleste tjenestemenn er profesjonelle politifolk som kommer langt med konvensjonell etterforskning. Avdelingen har bygd opp et omhyggelig kartotek, og ved hjelp av kryssreferanser finner de ofte identiteten til en mistenkt. Lange forhør, lite søvn, gjentatte spørsmål og konfrontasjon med andre vitner gir sammen med trusler og uro for familien en åpning som raskt blir utnyttet. I tillegg kommer hjelpemidler som radiopeiling, telefonavlytting og brevkontroll samt razziaer og gatekontroller. Mange motstandsfolk blir tatt fordi de undervurderer Gestapo, og altfor mange har ikke sørget for en skikkelig dekkhistorie. Nordmenn blir også av Gestapo brukt som spioner mot sine egne landsmenn, men det hender rett som det er at folk lover å bli agenter for deretter å bare forsvinne til Sverige ved første anledning. Andre avlegger et løfte overfor Gestapo, men leverer aldri noe. (12.01.1944)