Det deles ut i alt 350 000 såkalte særkort til ungdom i alderen 12-20 år som gir rett til kjøp av visse varer. Hvilke varer som skal deles ut, bestemmes etter hvert. Foreløpig er det bestemt at to merker på kortet skal gjelde kjøp av sukkerpålegg og kunsthonning. (08.01.1944)