Kontaktannonsene lever sitt ordinære liv – også gjennom okkupasjonstiden. (Aftenposten, 1944) (Sakset fra Erfaren Jomfru Ønskes Strax)