Når året 1944 innledes, har de allierte så godt som vunnet slaget om Atlanterhavet, til tross for at tyskerne har satset stort på å utvikle nye våpen. Mars 1943 var den dystreste måneden for de allierte konvoiene: I Nord-Atlanteren gikk nesten 100 handelsskip tapt i løpet av få uker. Utover sommeren supplerte imidlertid nye, store fregatter de langsomtgående korvettene som eskorte, og flere allierte langdistansefly kunne følge konvoiene lenger til havs. Radar ble dessuten alminnelig, og bedre lytterutstyr gjorde det lettere å følge tyske ubåter. Dermed er det i økende grad de tyske ubåtene som har gått tapende ut av konvoislagene. (01.01.1944)