Osterasjonen for perioden 25. september til 25. november utleveres fra 15. oktober, skriver Aftenposten. Næringsdepartementets avdeling for proviantering og rasjonering påpeker at mengden ost som er nødvendig for å dekke rasjonene ikke kan være til stede overalt i landet ved periodens begynnelse. Dermed blir utleveringen forsinket. (09.09.1943)