Seks søsken har konfirmert seg samtidig, melder Aftenposten: «Disse seks søsken er fra Hovin gård. Det er tre tvillingpar, barna til gårdbruker Kr. Hovin. De har ventet på hverandre for å bli konfirmert på samme dag. Seks søsken konfirmert på én gang er sikkert temmelig enestående. Foreldrene har hatt 15 barn, hvorav fire tvillingpar. 13 barn lever. De yngste står fra venstre: Helga og Sigmund, så kommer Marit og Kjell, Liv og Ruth». (Faksimile: Aftenposten arkiv) (09.09.1943)