Næringsdepartementet har drøftet spørsmålet om å utstede «køkort» også til eldre mennesker, men har ikke funnet å kunne imøtekomme ønsket. Køkortet er en spesiell legitimasjon beregnet for gravide kvinner fra sjette måned og for mødre med små barn. Alle som er berettiget til kortet, slipper å stå i kø. (03.09.1943)