Kronprins Olav besøker 333-skvadronens avdeling ved Leuchars i Skottland. Det er løytnant Håkon Offerdal som står for omvisningen. Offerdal blir drept mindre enn en måned senere, når han under en prøveflyvning kolliderer med et annet fly. (10.07.1943)