Den som frivillig utfører jordbruksarbeid i minst to uker eller hogger minst fem favner ved av bestemte treslag, får rett til et tillegg på 25 prosent av grunnrasjonen for poteter og 25 kilo grønnsaker. (06.07.1943)