I Holmestrand foregår militær utdannelse av den nyopprettede SS-Vaktbataljon Norge. SS-mennene vil bli satt til å bevokte fanger som arbeider på anlegg, og de vil også sikre viktige bedrifter mot sabotasjeforsøk. (13.06.1943)