En mann fra Sandar samlet så mange måkeegg i fjor at han hadde egg i husholdningen helt til i vinter. Enkelte synes det er galt å rane måkereder, men det blir neppe tatt så mange egg at det truer måkebestanden – en bestand som for øvrig er stor nok, skriver Sandefjords Presse. (22.05.1943)