Melkerasjonen reduseres fra trekvart liter til en halv liter per person per dag. Samtidig innskjerpes leveringsplikten for melk: Leverandørene plikter å levere melk også på søndager, helligdager og andre fridager. (18.05.1943)