En rapport fra Norge til den tyske overkommando forteller at det nå er montert i alt tusen store kanoner i norske kystfestninger, og de tyske styrker har nådd et tall på 350 000 mann. Rapporten hevder at tallet må økes, slik at man har ryggdekning i tilfelle Finland kapitulerer for Sovjet. Hitler er fortsatt opptatt av en mulig alliert invasjon i Norge, så han vil gjerne sende enda flere styrker nordover. Til tross for en del kritikk lar han også mange av de store, tyske skipene forbli i norske havner. (14.05.1943)