Fra Nes på Romerike blir det meldt at tyver herjer i fjøsene der. Forleden natt ble ei kvige hentet ut av et fjøs og kjørt bort på en lastebil, og i et annet fjøs var to kalver slaktet og fjernet. (06.05.1943)