Etter at Josef Terboven og sjefen for Ordnungspolizei i Tyskland, Kurt Daluege, har besøkt Grini fangeleir, blir en egen ungdomsavdeling for de under 18 år opprettet. Avdelingen består av omtrent 35 ungdommer som er samlet på tre rom i brakke 13. De yngste fangene er 13-14 år gamle. Ungdommene får et annet dagsprogram enn de voksne og noe mer mat. Programmet deres skal bestå av eksersis, idrett og «ideologisk opplæring» under ledelse av den 23 år gamle tidligere frontkjemperen Erik Pedro de Riis Nagel. Sverre Lislegaard, som ble arrestert i mai 1942, inntar rollen som leder for ungdommene i brakke 13. Også Birger Ruud, som kom til Grini i februar, bidrar overfor de unge. (05.05.1943)