Marie Østrem, som med fare for sitt eget liv driver omfattende hjelpearbeid og skaffer mat og klær til russiske krigsfanger i Os, skriver i dagboken:

(05.01.1943)